Descarga de Logo XTPT

 

Seminari ´Economics of Tobacco Control in California: lessons for other countries´
Ampliar
http://www.ub.es/isp/hu.htm
Organització del Seminari ´Economics of Tobacco Control in California: lessons for other countries´ a càrrec del Professor Teh-Wei Hu de la School of Public Health, University of California at Berkeley, el 27 de març de 2000 a L’Hospitalet de Llobregat. El Professor Hu participava en un intercanvi de professors a càrrec de la UB i la UPF, i la XTPT va organitzar el Seminari: es va fer difusió de l’acte postalment i per via electrònica, i hi van participar una vintena de persones (dels grups de la XTPT, del Departament d’Economia de la UB, a més de professors i estudiants del Campus de Bellvitge).

Reunions periòdiques dels membres de la XTPT
Reunions periòdiques dels membres de la XTPT. Aquestes reunions han tingut com a finalitat: a) Promoure l´intercanvi dels resultats preliminars dels projectes en curs dels diferents grups de la XTPT; b) Programar i fer un seguiment de les activitats específiques de la XTPT.

Elaboració d’un tríptic de presentació
Elaboració d’un tríptic de presentació i composició de la XTPT, que s’ha distribuït en les activitats realitzades. Es van editar un centenar de tríptics en un format molt senzill (i auster) (veure annex).

Organització del Seminari Economics of Tobacco Control in California: lessons for other countries
Organització del Seminari Economics of Tobacco Control in California: lessons for other countries a càrrec del Professor Teh-Wei Hu de la School of Public Health, University of California at Berkeley, el 27 de març de 2000 a L’Hospitalet de Llobregat. El Professor Hu participava en un intercanvi de professors a càrrec de la UB i la UPF, i la XTPT va organitzar el Seminari: es va fer difusió de l’acte postalment i per via electrònica, i hi van participar una vintena de persones (dels grups de la XTPT, del Departament d’Economia de la UB, a més de professors i estudiants del Campus de Bellvitge).

Co-organització de la jornada La responsabilitat de la indústria i d’altres agents en el dany produï
Co-organització juntament amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO), el Departament de Sanitat i Seguretat Social, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo i Unicef de la jornada La responsabilitat de la indústria i d’altres agents en el dany produït pel consum de tabac celebrada el 27 de setembre de 2000 a Barcelona. A petició dels membres de la XTPT de l’ICO, la XTPT va contribuir a la difusió de l’acte i es va fer càrrec de l’edició de la convocatòria. Hi van participar diferents experts com a ponents i l’assistència va ser d’unes 60 persones, incloent a més d’investigadors i col·laboradors dels grups de la XTPT altres professionals de l’àmbit de la salut pública, la planificació sanitària i el món jurídic, amb impacte també en els mitjans de comunicació.

Co-organització de la jornada Accions mediàtiques i polítiques en el control del tabaquisme
Co-organització de la jornada Accions mediàtiques i polítiques en el control del tabaquisme amb la invitació del Professor John Pierce de la Universitat de Califòrnia, a càrrec de la XTPT, celebrada el 5 de juliol de 2000 a Barcelona en col·laboració amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social, el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques. La XTPT va participar activament en la preparació d’aquesta jornada i es va fer càrrec específicament de les despeses de secretaria tècnica i de remuneració del Professor Pierce. Varen participar unes 70 persones, incloent professionals de diferents disciplines, des de la salut pública i l’administració sanitària a la promoció de la salut i ONGs.

Co-organització del Workshop internacional Enviromental Tobacco Smoke measurement and control
Ampliar
http://www.ub.es/isp/xtpt.htm
Co-organització del Workshop internacional amb l’Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona Enviromental Tobacco Smoke measurement and control amb la participació de la professora K.Hamond (Universitat de Califòrnia) i la professora Marion Ceraso (Universitat Johns Hopkins), a càrrec de la XTPT. Barcelona, 11 de gener de 2001.Els seminaris co-organitzats per la Xarxa Temàtica juntament amb d’altres institucions han estat oberts tant als membres de la XTPT com a d’altres investigadors interessats (inscripció gratuïta). En aquest seminari, van participar dues professores nord-americanes com a ponents, i entre els 23 assistents, va haver-hi 2 participants vingudes de Suècia, 16 de Catalunya i la resta d’Espanya. La XTPT es va encarregar de la secretaria tècnica (difusió, inscripcions, preparació de materials) i part de les despeses de les ponents.