Descarga de Logo XTPT

 

 Consolidar un marc formatiu i de debat específic sobre prevenció i control del tabaquisme, com ara les ´Jornades de la Xarxa´ i sessions específiques amb reconeguts experts.

Promoure la col·laboració entre els diferents grups integrats en la XTPT a través de l’intercanvi d’informació, experiències, activitats i projectes d’una forma sistemàtica i regular.

Promoure la col·laboració entre els diferents grups integrats en la XTPT a través de l’intercanvi d’informació, experiències, activitats i projectes d’una forma sistemàtica i regular.

Promoure la recollida i disseminació dels resultats de la recerca dels grups integrats en la XTPT, en àmbits professionals i de recerca sobre la prevenció i el control del tabaquisme com pel públic en general.