Descarga de Logo XTPT
 
 
La Xarxa Temàtica sobre Prevenció del Tabaquisme (XTPT) està formada per diferents grups de recerca en l'àmbit de la prevenció i el control del tabaquisme tant de Catalunya i Espanya com d'altres països:
 
GRUP COORDINADOR 
Servei de Prevenció i Control del Càncer, Institut Català d´Oncologia 

Té experiència en la monitorització de l´epidèmia de tabaquisme a Catalunya i Espanya, i la recerca dels determinants de l´inici i l´abandonament en la població general, amb èmfasi en les diferències socials i de gènere en l´hàbit.
Esteve Fernández Múñoz Investigador (Profesor associat de la UB)
Josep Maria Borràs Andrés Investigador (Director)
Josep Alfons Espinàs Piñol Investigador (metge)
Montse García Martínez Investigadora (psicóloga)
Elvira Méndez Méndez Investigadora (metgessa)
Mercè Peris Tuser Investigadora (Cap de Servei)
Anna Schiaffino Rubinat Investigadora (estadística)
Jorge Twose Becari pre-doctoral (farmacèutic)

GRUPS 

Consell Assessor sobre Tabaquisme i Servei d´Eduació Sanitària i Programes de Salut del Departament de Sanitat (Generalitat de Catalunya)
La seva activitat s´ha centrat en la monitorització de les tendències de l´hàbit en població general i en col.lectius
Esteve Saltó Cerezuela Responsable Prevenció Primària de malalties cròniques
Margarita M. Fuentes Almendras Professora titular interina
Mireia Jané Checa Tècnic superior
Hèlios Pardell Alentà President Consell Assessor sobre Tabaquisme
Ricard Tresserras Gaju Cap de Servei d’educació sanitària i programes de salut
Neus Altet i Gómez Tècnic Superior

Servei de Promoció de la Salut de Institut Municipal de Salut Pública de l´Ajuntament de Barcelona
Té experiència en la investigació del patró de consum del tabac en adolescents i joves i en el disseny, implementació i avaluació d´estratègies educatives preventives en l´àmbit escolar.
Manel Nebot Adell Cap de servei
Carles Ariza Cardenal Metge-investigador
Mª Jose López Medina Becària pre-doctoral (CC.Ambientals)
Carme Borrell Thió Cap de Servei
Joan R. Villalbí Hereter Director

Grup d´Atenció Primària d´Abordatge del Tabaquisme (Grapat) de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
Les seves activitats de recerca inclouen l´avaluació dels programes d´ajut als fumadors i el consell antitabac en l´atenció primària i la prevenció del consum de tabac en llocs públics.
Carmen Cabezas Peña Coordinadora (tècnic superior ICS)
José Luis Ballvé Moreno Membre GRAPAT
Ramon Casas Moré Secretari
Silvia Granollers Mercader Membre GRAPAT
Joan Lozano Fernández Membre GRAPAT
Carlos Martín Cantera Membre GRAPAT

Unitat d´Epidemiologia General de l´Istituto di Ricerche Farmacologiche ´Mario Negri´ de Milà
Ha estudiat extensament el tabac com a factor etiològic en diferents tipus de càncer i malalties cardiovasculars, el seu impacte sobre la mortalitat en els diferents països europeus així com les tendències en l´hàbit en els darrers 40 anys a Itàlia.
Carlo La Vecchia Cap del departament
Cristina Bosetti Investigadora
Eva Negri Cap d’unitat
Silvano Gallus Investigador

Servei d’epidemiologia i registre del càncer, Institut Català d´Oncologia
Aquest grup manté difernets estudis de recerca sobre l´etiologia del càncer (vrus i càncer, dieta i càncer) amb especial atenció al paper del tabac en l´etiologia del càncer de pulmó. Ha participat en diferents estudis internacionals sobre tabaquisme actiu i passiu i càncer de pulmó coordinats des de l´IARC, i és el centre espanyol coordinador del´estudi sobre dieta i càncer ´EPIC´.
Antoni Agudo Trigueros Adjunt
F. Xavier Bosch Cap de Servei
Carlos A. González Cap d’Unitat
Elisabet Guinó Tècnica- Diplomada Estadística
Antonio Berenguer Tècnic-Diplomat estadística

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad Autónoma de Madrid
Té experiència en l´estudi dels estils de vida (en especial tabaquisme, a banda d´alcohol, activitat física i obesitat) i la seva repercusió en l´estat de salaut percebut i l´ús dels serveis sanitaris, mitjançant l´anàlisi de les enquestes de salut espanyoles.
Fernando Rodríguez Artalejo Catedràtic Medicina Preventiva i Salut Pública
José Ramón Banegas Banegas Professor Titular
Lucía Díez Gañán Becària
Auxiliadora Graciani Pérez-Regadera Professor Associat
Pilar Guallar Castillón Professor Associat

Instituto Nacional de Salud Pública (Mèxic)
Aquest grup ha analitzat diferents aspectes de l´epidèmia de tabaquisme a Mèxic (mortalitat atribuïble, cost econòmic, tendències) i manté projectes de recerca sobre tabaquisme en població adolescent.
Mauricio Hernández Avila Director
Edna Arillo Santillán Jefe de Departamento
Eduardo César Lazcano Ponce Director de Enfermedades Crónicas
Francisco López Antuñano Investigador Titular “B”
Luisa María Sánchez Zamorano Investigador Asociado “A”
Sergio Sesma Investigador Asociado “A”
Raydel Valdés Salgado Jefe de Departamento

Institute for Global Tobacco Control, Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health
L´IGTC dóna suport i coordina diferents estudis internacionals sobre polítiques de control del tabaquisme i sobre l´anàlisi dels determinants de les concentracions de cotinina en doferents poblacions.
Jonathan M. Samet Director
Heather Wipfi Director
Anthony Alberg Assistant Scientist
Carl Taylor Associate Professor

Grup de de recerca sobre el tractament del tabaquisme, Hospital Universitari de Bellvitge
A banda de ser un dels grups pioners en el tractament de la deshabituació tabàquica a Catalunya i Espanya, manté línies de recerca en els factors associats amb la deshabituació, els determinants del consum de tabac, i les conseqüèncie sdel tabaquisme.
Josep Maria Ramon Coordinador
Laura Gavaldà Mestre Metgessa adjunta
Sergio Monchon Ramos Metge adjunt
Ricard Bou Monterde Metge adjunt

Public Health & Public Policy Institute, University of Wisconsin
Té experiència en recerca sobre les activitats comunitàries per a la prevenció i control del càncer, així com en l´anàlisi de les polítiques internacionals per al seu control.
Marion Ceraso Analista
Patrick L Remingtion Consultor
Brion J Fox Investigador